Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bình Phước tuyển dụng nhân viên năm 2023

20/03/2023

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bình Phước tuyển dụng nhân viên năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/03/2023 đến hết ngày 10/04/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Hoạt động TTN tỉnh Bình Phước

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: trungtamthanhthieunhi@gmail.com