Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023

06/01/2023

Thực hiện Công văn số 1884/SVHTTDL, ngày 16/11/2022 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Công văn số 1093/SNV-CCVC, ngày 11/10/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng.
1.1. Số lượng cần tuyển dụng: 02 người.
1.2. Vị trí việc làm cần tuyển:
– Huấn luyện viên môn Karatedo: 01 người;
– Huấn luyện viên môn Vật: 01 người;
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
a) Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:
– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Có quốc tịch Việt Nam;
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Có đơn đăng ký dự tuyển;
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:
– Đối với Huấn luyện viên môn Karatedo – Hạng III – Mã số V.10.01.03:
– Đối với Huấn luyện viên môn Vật – Hạng III – Mã số V.10.01.03:
Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên theo quy định tại Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao:
Trong đó về trình độ đào tạo:
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo lĩnh vực thể dục thể thao.
– Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2. Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương theo Thông tư 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ trình độ A trở lên.
– Ưu tiên người có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên đối với vị trí tuyển dụng
– Đối với người công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội thì phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi công tác.
3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
3.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
3.2. Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm
Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển thực hiện theo quy định Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4. Hồ sơ
Cá nhân có nhu cầu tham gia dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này.
– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01Nghị định 115/2020/NĐ-CP);
– Bản sao công chứng Giấy khai sinh;
– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Giấy khám sức khỏe
– 02 phong bì ghi đầy đủ thông tin nơi nhận của thí sinh.
Cá nhân phải khai đầy đủ và trung thực, sau khi ứng viên trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ, không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại Quỹ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
5. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 05/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023 (từ 8h đến 17h).
6. Lệ phí tuyển dụng:
Mức thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một hồ sơ đăng ký dự tuyển).
Thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
7. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Phòng Tổ Chức – Hành Chính, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 01 Nguyễn Bĩnh Khiêm, Thành phố Đông Hà
Điện thoại liên hệ: 0233.3557676. Di động: 0917831123
8. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
– Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử và trực tiếp tới từng ứng viên đạt yêu cầu tại Vòng 1.
– Địa điểm xét tuyển: Văn phòng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị.

***** Tệp đính kèm:

phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: noivu.quangtri.gov.vn