Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông xét tuyển viên chức năm 2020

31/03/2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện Công văn số 283/SNV-TCCCVC ngày 11/3/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông về việc thống nhất kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Công Thương;

Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông. Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông thông báo xét tuyển viên chức ngành Công Thương năm 2020, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu, số lượng cần tuyển: 

Vị trí cần tuyển Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm Số lượng cần tuyển
Phòng Khuyến công – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông Khuyến công HĐNN 01/SCT-KCXTTM 02 người

II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ tham dự tuyển viên chức:

1. Đối tượng: Những người tốt nghiệp các trường Đại học trở lên trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm cần tuyển.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển, phù hợp với vị trí việc làm;

– Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

– Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Khoa học môi trường, Điện công nghiệp; Chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Sử dụng thành thạo Autocad (đối với kỹ sư điện công nghiệp).

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của chính quyền địa phương) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh (có chứng thực);

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học;

– Bảng điểm ghi kết quả học tập, kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc bản điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp; Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

– Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và 02 ảnh cỡ 4×6.

III. Nội dung và hình thức xét tuyển, xác định người trúng tuyển:

1. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu dự tuyển và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định tại Khoản 2

Mục II (điều kiện, tiêu chuẩn), nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn ở vòng 2: Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Hình thức phỏng vấn: Thí sinh tham gia phỏng vấn sẽ bốc 01 đề ngẫu nhiên trong bộ đề thi và có tối đa 20 phút để chuẩn bị trả lời câu hỏi.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định ngƣời trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Công Thương quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 3 Mục II thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển:

1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

2 Địa điểm tiếp nhận Phiếu dự tuyển và hồ sơ dự tuyển:

– Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông; số điện thoại: 02612 216 950.

– Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm: tiếp nhận hồ sơ của thí sinh. Sau 02 ngày kể từ – ngày kết thúc nhận hồ sơ, Trung tâm

– Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổng hợp hồ sơ và lập danh sách trích ngang thí sinh đăng ký dự tuyển báo cáo Sở Công Thương.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

3. Lệ phí xét tuyển:

Mức thu lệ phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

– Thời gian xét tuyển: có thông báo sau.

– Địa điểm xét tuyển: Hội trường Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông – Đường Tô Hiến Thành, Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

– Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Báo Đắk Nông để đăng tải – thông báo tuyển dụng trên Báo Đắk Nông theo quy định.

Thông báo xét tuyển, chỉ tiêu đăng ký được niêm yết công khai tại Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và đăng tải tại wedsite: http://sct.daknong.gov.vn; wedsite của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: http://www.khuyencong.daknong.gov.vn. Các thông tin liên quan đến tuyển dụng sẽ được Hội đồng tuyển dụng thường xuyên cập nhật trên wedsite: http://sct.daknong.gov.vn để các thí sinh theo dõi cập nhật. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Sở Công Thương (thông qua Văn phòng – số điện thoại: 02612 216 943) để được hướng dẫn./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: khuyencong.daknong.gov.vn