Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022

31/08/2022

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia TP.HCM) có nhu cầu tuyển dụng 01 Chuyên viên Phòng Dịch vụ; 01 Chuyên viên Phòng Đánh giá chất lượng giáo dục, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 15/9/2022

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin:ndminh.ttkd@vnuhcm.edu.vn