Trung tâm kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

15/10/2020

Trung tâm kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau:

Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Nguồn tin: soyte.hatinh.gov.vn