Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020

29/07/2020

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 22/08/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: snv.dongnai.gov.vn