Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023

26/05/2023

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.tnmtthainguyen.gov.vn