Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa – Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020

15/10/2020

Căn cứ văn bản số 5786/UBND-NC1 ngày 28/08/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức; Kế hoạch số 1076/KH-SYT ngày 22/4/2020 của Sở Y tế về việc tuyển dụng bác sỹ năm 2020;

Căn cứ văn bản số 2503/SYT-TCCB, ngày 07/09/2020 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1.  Số lượng, vị trí tuyển dụng:

Tuyển dụng 04 viên chức bố trí làm việc tại các khoa phòng của Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa như sau.

 

 

TT

 

Vị trí tuyển dụng

 

 

Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Hạng chức danh

nghề nghiệp

 

Số lượng

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Bác sỹ

–   Bác sỹ đa khoa trở lên.

–    Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (Hoặc tương đương trở lên).

–    Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (Hoặc tương đương trở lên).

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

03

 

 

 

 

2

 

 

 

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

–     Đại học trở lên, chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh.

–       Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (Hoặc tương đương trở lên)

–        Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (Hoặc tương đương trở lên).

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

01

 

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

Là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt. Không trong thời gian vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định).

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh nghề nghiệp và vị trí cần tuyển.

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.2.  Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ; Thông tư số 03/2019 ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ).

4. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại

Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

5.  Hồ sơ dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) gửi kèm thông báo này.

6.  Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ:

Bắt đầu từ 17/9/2020 đến hết ngày 17/10/2020 (trong giờ hành chính)

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh, đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại liên hệ: 02393.890.733

Dự kiến thời gian xét tuyển: Ngày 27/10/2020 tại Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh, Đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Lệ phí xét tuyển: 000đ (năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển không hoàn trả hồ sơ và lệ phí ).

Người nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình, nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: soyte.hatinh.gov.vn