Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022

13/01/2023

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 10/02/2023

– Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn