Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

04/04/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/04/2023 đến hết ngày 04/05/2023

– Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn