Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022

16/11/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 09/12/2022

– Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: vinhbao.haiphong.gov.vn