Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

18/05/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/05/2023 đến hết ngày 18/06/2023

– Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Kiến An, Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: kienan.haiphong.gov.vn