Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

25/04/2020

Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày  kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Hưng Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: sotnmt.hungyen.gov.vn