Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023

12/05/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

 

Nguồn tin: ttptquydatquangtri.vn