Trung tâm Quản lý Đường thủy, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

31/08/2022

Trung tâm Quản lý Đường thủy, Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:Từ ngày 31/8/2022 đến 16 giờ 00 ngày 29/9/2022

– Địa điểm:Phòng Tổ chức Hành chính. Trung tâm Quản lý Đường thủy, số 314, Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: trungtamquanlyduongthuy.vn