Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

27/04/2020

Ngày 17/4/2020, Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh BR-VT ban hành Thông báo số 37/TB-TTQH về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quy hoạch tỉnh BR-VT năm 2020.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm là 04 chỉ tiêu.

Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 17/4/2020 đến hết ngày 21/5/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ);

Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh BR-VT(số 17 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. ĐT: 02543.513325).

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: soxd.baria-vungtau.gov.vn