Trung tâm Thông tin Quy hoạch TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

13/09/2022

Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 04/10/2022

– Địa điểm: Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.planic.org.vn