Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023

19/09/2023

Căn cứ Công văn số 622/VPUBND-HCTC ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Tin học và Công báo. Trung tâm Tin học và Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời dự tuyển: từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp nhu cầu tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Vị trí, số lượng và yêu cầu tuyển

– Vị trí tuyển dụng: Biên tập viên.

+ Số lượng tuyển dụng: 01.

+ Chuyên ngành: Luật.

+ Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

– Vị trí tuyển dụng: Công nghệ thông tin.

+ Số lượng tuyển dụng: 01.

+ Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.

+ Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ);

4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

– Thời hạn nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc (trừ những ngày nghỉ theo quy định) hoặc gửi qua đường bưu điện, thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển đến ngày 11/10/2023.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang.

– Địa chỉ: Số 23, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại: 0273 3885130.

5. Hình thức và nội dung tuyển dụng: Phỏng vấn xét tuyển.

6. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 10 năm 2023 (sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).

7. Lệ phí xét tuyển: Không có.

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tiengiang.gov.vn