Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023

15/09/2023

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 (viết tắt là Quyết định số 1159).
Theo Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 (viết tắt là Thông báo số 250) và Công văn số 1634/SNV-CCVC ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023.
Căn cứ nhu cầu và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của Sở Tư pháp năm 2023 tại Quyết định số 1159, Sở Tư pháp thông báo nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Số thứ tự Vị trí việc làm cần tuyển Số lượng vị trí việc làm cần tuyển Trình độ chuyên môn Ngành/chuyên ngành đào tạo Hạng (CDNN cần tuyển) Mã vị trí việc làm Mã ngành dự tuyển
01 Thực hiện trợ giúp pháp lý 01 Đại học Luật III TUPH01 TUPH

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; đ) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, cụ thể:
* Viên chức hạng III và tương đương
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác và vị trí việc làm cần tuyển;
– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính “đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.
3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Theo Mục III của Thông báo số 250 (có Thông báo kèm theo).
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm và sắp xếp theo thứ tự: (1) Phiếu đăng ký dự tuyển; (02) các văn bằng, chứng chỉ, các giấy tờ ưu tiên…, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023; gồm:
– 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Thông báo số
250;
– Bản photo có công chứng hoặc chứng thực (trường hợp bản photo không
công chứng hoặc chứng thực, thì người dự tuyển mang theo bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ ưu tiên (nếu có);
– Phiếu biên nhận hồ sơ (theo mẫu 01) và Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu 02) ban hành kèm theo Thông báo số 250.
* Lưu ý:
a) Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển viên chức tải Phiếu đăng ký dự tuyển và các mẫu 01, 02 trên Trang Thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, tại địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, tại địa chỉ: stp.quangngai.gov.vn và ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu. Sở Tư pháp không in và bán hồ sơ đăng ký dự tuyển.
b) Các thí sinh có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật sang Tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực.
c) Phí dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định là 300.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày có Thông báo này đến 17 giờ 00, ngày 06/10/2023 (nộp trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).
2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 Phan Đình Phùng, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Sở Tư pháp, địa chỉ số 108 Phan Đình Phùng, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại 0255.3822.714 để được hướng dẫn.
Trên đây là Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi./

Nguồn tin: stp.quangngai.gov.vn