Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020

19/11/2020

Căn cứ công văn số 1098a/SNV-TCCCVC ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Sở  Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức quý III, quý IV năm 2020.

Căn cứ Quyết định số: 299/QĐ.SKHĐT-VP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020.

Căn cứ kế hoạch Số: 46/KH – TTXT ngày 08 háng 9 năm 2020 của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp về kế hoạch tuyền dụng viên chức năm 2020.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

– Số lượng: 02 người với các vị trí sau:

STT

Tên vị trí tuyển dụng

Số lượng cần tuyển

Yêu cầu công việc

Yêu cầu trình độ

Yêu cầu

khác

Chuyên môn

Tin học

Ngoại ngữ

01 Chuyên viên hỗ trợ doanh nghiệp

01

Chuyên ngành Kinh tế, xây dựng. Đại học

Ứng dụng CNTT cơ bản

A2

 
02 Chuyên viên xúc tiến đầu tư

01

Chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, Kinh tế, quản lý công nghiệp. Đại học

Ứng dụng CNTT cơ bản

A2

 

 

TT

Năng lực, kỹ năng

Ghi chú

1

Năng lực chuyên môn Đại học chuyên ngành kinh tế, xây dựng, kiến trúc, quản lý công nghiệp.

2

Kỹ năng tổng hợp  

3

Kỹ năng tin học văn phòng  

4

Kỹ năng làm việc nhóm  

5

Kỹ năng soạn thảo văn bản  

6

Kỹ năng giao tiếp  

– Tuổi từ 22 đến 35 tuổi (ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên);

– Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/11/2020đến hết ngày 07/12/2020.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long 205/5 Phạm Hùng, P.9,TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Điện thoại: 02703 836145.

Nguồn tin: ipbc.vinhlong.gov.vn