Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng viên chức y tế đợt 2 năm 2020

21/10/2020

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-SYT ngày 31/01/2020 của Sở Y tế về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 1704/KH-TTYT ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy về việc tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế đợt 2 năm 2020.

Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

1. Đối tượng

Người muốn được dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại vị trí việc làm mà Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy có chỉ tiêu tuyển dụng.

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Tuổi đời dự tuyển: từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (ưu tiên cho người có chứng chỉ hành nghề);

Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Tiêu chuẩn dự tuyển

Đối tượng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Có bằng tốt nghiệp phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Hoặc có chứng chỉ A tin học trở lên.

3.2.  Đối tượng tốt nghiệp đại học trở lên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Hoặc có chứng chỉ A tin học trở lên.

4.  Các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 4 Nghị định 161 và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng TTYT xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau:

Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

Cán bộ, công chức cấp xã;

Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

II.   Số lượng nhân sự cần tuyển dụng

Số lượng nhân sự cần tuyển: 15 chỉ tiêu biên chế và 02 Hợp đồng theo Nghị định 161 cụ thể như sau:

Biên chế:

STT Chuyên môn cần tuyển Số lượng
1 Bác sĩ 04
2 Y sĩ đa khoa 04
3 Y sĩ YHCT hoặc Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền 01
4 Chuyên trách Dân số 01
5 Dược sĩ Cao đẳng trở lên 03
6 Hộ lý 01
7 Kỹ thuật viên X Quang 01
  Tổng cộng 15

Hợp đồng theo Nghị định 161:

STT Chuyên môn cần tuyển Số lượng
1 Tài xế 01
2 Thợ điện (Trình độ Đại học chuyên ngành điện – lạnh) 01

(Đính kèm nhu cầu nhân lực theo vị trí việc làm)

III.   Hình thức và nội dung tuyển dụng

1.Hình thức tuyển dụng: tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

2.Nội dung xét tuyển: bằng hình thức phỏng vấn kiến thức chung và chuyên ngành.

3. Cách tính điểm xét tuyển:

Thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính Phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính Phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

IV.  Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển

1.Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức, gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính Phủ); đính kèm mẫu phiếu

– Chỉ nhận hồ sơ do Cá nhân người dự tuyển tự mang nộp, không nhận qua trung gian người khác.

 Lưu ý:

Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Sau khi có kết quả trúng tuyển sẽ tổ chức xác minh các văn bằng, chứng chỉ. Nếu có văn bằng hoặc chứng chỉ giả mạo thì bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng và xử lý hành vi sử dụng văn bằng hoặc chứng chỉ giả mạo theo quy định pháp luật.

2.  Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và tổ chức xét tuyển:

Địa điểm nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển đến nộp hồ sơ dự tuyển tại phòng Tổ chức hành chính TTYT huyện Cai Lậy, địa chỉ: Tỉnh lộ 875B, ấp Bình Trị, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tiền

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2020.

Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút.

Thời gian phát thẻ dự tuyển: trong tháng 11/2020

Thời gian ôn và xét tuyển:

Thời gian ôn: sẽ được thông báo cụ thể trước ngày xét tuyển.

Thời gian xét tuyển: dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 11/2020, sẽ có thông báo chính thức

Thông báo về thời gian nhận thẻ dự tuyển, ôn và xét tuyển: thí sinh theo dõi tại trụ sở Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy.

Thông báo tuyển dụng: Đăng Thông báo tuyển dụng viên chức đến toàn thể CBCCVC qua Văn phòng điện tử, trên wesite Sở Y tế và Trung tâm Y tế, thông báo rộng rãi trên Đài phát thanh và truyền hình huyện Cai Lậy, đồng thời niêm yết công khai tại bảng thông báo tại TTYT huyện Cai Lậy và trên Website Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy http://ttythuyencailay.com.vn

Kết quả tuyển dụng: được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy và trên Website Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy http://ttythuyencailay.com.vn

Muốn biết thêm thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức hành chính TTYT huyện Cai Lậy hoặc qua điện thoại 0273.3711876.

***** Tài liệu đính kèm

Phụ lục chi tiết vị trí việc làm

Nguồn tin: ttythuyencailay.com.vn