Trung tâm Y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường

24/11/2021

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-SYT ngày 31/5/2021 của Sở Y tế Long An về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị trực thuộc công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2021;

Căn cứ Công văn 865/SYT-TCHC, 866/SYT-TCHC ngày 05/3/2020 về việc tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên y tế học đường tại các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Công văn số 3448/SYT-TCHC ngày 28/7/2020 của Sở Y tế về tuyển dụng và tiếp nhận nhân viên Y tế trường học;

Tiếp theo Thông báo số 2104 /TB-TTYT ngày 18/10/2021 của TTYT Cần Đước về việc tuyển dụng viên chức.

Thời gian nhận hồ sơ Y tế học đường từ ngày 19/10/2021 đến hết ngày 17/11/2021, đến hết ngày 17/11/2021 Trung tâm Y tế huyện Cần Đước không tiếp nhận được hồ sơ của nhân viên y tế học đường tại các huyện, thị xã, thành phố có nguyện vọng được TTYT tiếp nhận.

Thực hiện công văn 865/SYT-TCHC, 866/SYT-TCHC của Sở Y tế, khi hết thời gian nộp hồ sơ, nếu chưa đủ chỉ tiêu, đơn vị có thể tuyển nguồn ngoài Y tế học đường đảm bảo đúng vị trí việc làm và đảm bảo đủ chỉ tiêu cần tuyển nhằm đáp ứng nguồn nhân lực Y tế kịp thời phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nay Trung tâm Y tế huyện Cần Đước thông báo tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường, trình độ trung cấp, Y sĩ đa khoa cụ thể như sau:

1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thực hiện theo điều 5, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, đồng thời gồm:

Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả tạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. CHỈ TIÊU CẦN TUYỂN: 07 chỉ tiêu cụ thể như sau:

 

Stt

 

Tên đơn vị

Chỉ tiêu cần tuyển  

Tên vị trí việc

làm cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp tương ứng Trình độ chuyên môn cần tuyển  

Số lượng

1 Trung tâm Y tế huyện Cần Đước, cơ sở 2, trạm Y tế xã  

 

07

 

 

Y sĩ hạng IV

 

Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

 

Trung cấp Y sĩ đa khoa

 

 

07

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

3. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

a) Đối tượng ưu tiên: Thực hiện theo điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại thông báo này, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

b. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: Thực hiện theo Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020;

4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: hồ sơ dự tuyển gồm:

– Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Đước (Đính kèm biểu mẫu theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

Riêng hồ sơ viên chức Y tế trường học cần bổ sung thêm:

+ Quyết định tuyển dụng.

+ Giấy đồng ý cho chuyển công tác của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm của một trong các đơn vị sự nghiệp y tế có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả tạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ hồ sơ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

5. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN

a. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: bắt đầu từ ngày 23/11/2021 đến hết ngày 22/12/2021 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thí sinh nộp Hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trung tâm Y tế Cần Đước.

– Địa chỉ: khu 1B thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long

– Điện thoại: 0272.3881222 (số máy con 116).

Trung tâm Y tế huyện Cần Đước không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đủ theo quy định.

Lưu ý:

– Khi đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển thí sinh mang theo văn bằng, chứng chỉ (bản gốc) liên quan đến vị trí dự tuyển để đối chiếu thông tin đã đăng ký.

– Trung tâm Y tế sẽ không hoàn trả lại phiếu đăng ký dự tuyển cho thí

6. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

– Nội dung xét tuyển viên chức: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Thời gian xét tuyển dự kiến: từ ngày 30/12/2021 đến ngày 31/12/2021 và địa điểm tại Trung tâm Y tế Cần Đước, khu IB thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long

Nội dung thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Y tế Cần Đước (Khu 1B thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và trên trang web Sở Y tế (http://syt.longan.gov.vn).

Nguồn tin: syt.longan.gov.vn