Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc, Long An tuyển dụng viên chức

14/10/2021

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc, Long An tuyển dụng viên chức như sau: 

Căn cứ Văn bản số 5633/UBND-THKSTTHC ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 1617/KH-TTYT ngày 07/10/2021 của Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN VÀ SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THỰC HIỆN TUYỀN

 

STT

Vị trí việc làm cần tuyển Số lượng người làm việc cần tuyển
Tên vị trí việc làm cần tuyển Chức danh nghề nghiệp Trình độ chuyên môn cần tuyển Số lượng
1 Bác sĩ Y học dự phòng hạng III Bác sĩ Y học dự phòng hạng III Bác sĩ Y học dự phòng 01 01
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III Bác sĩ đa khoa 08 12
3 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV Y sĩ 04 04
4 Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng cao đẳng 01 01
5 Hộ sinh hạng IV Hộ sinh hạng IV Hộ sinh cao đẳng 03 03
6 Kỹ thuật Y hạng IV Kỹ thuật Y hạng IV Kỹ thuật hình ảnh y học cao đẳng 01 01
 

 

7

 

Dân số viên hạng IV

 

Dân số viên hạng IV

Trung cấp chuyên ngành Y trở lên và có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số  

 

01

 

 

01

 

 

8

 

 

Dân số viên hạng III

 

 

Dân số viên hạng III

Cử nhân Xã hội học hoặc Cử nhân Công tác Xã hội và có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số  

 

01

 

 

01

 

 

9

 

 

Kế toán thu

 

 

Kế toán viên

Đại học chuyên ngành kế toán trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên  

 

01

 

 

01

TỔNG CỘNG 21 25

Đối với vị trí việc làm cần tuyển có trình độ chuyên môn trung cấp đơn vị thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận từ nguồn y tế trường học trên địa bàn, nếu thiếu nguồn này thì đơn vị thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận từ nguồn khác.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Điều 22 Luật Viên chức cụ thể như sau:

1.1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Riêng các trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm giấy công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng bắt buộc.

– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm của một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng thuộc Sở Y tế tỉnh Long An nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

2. Người đăng ký dự tuyển phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.

III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2021 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

– Thí sinh nộp Hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính (lầu 2), Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc hoặc gửi theo đường bưu điện qua địa chỉ: số 28, đường Nghĩa sĩ, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long

– Số điện thoại liên hệ: 02723 875184 chọn số nội bộ

– Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đủ thông tin theo quy định.

3.Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

– Người đăng ký dự xét tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Văn bằng chuyên môn theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng trên Báo Long An, đồng thời được đăng tải trên Website Sở Y tế tỉnh Long An (địa chỉ https://syt.longan.gov.vn ) và niêm yết công khai tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

b. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng, hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển gồm các nội dung cơ bản như sau:

Kiến thức chung: kiến thức, năng lực hiểu biết của thí sinh về định hướng chiến lược phát triển của ngành, của đơn vị và hiểu biết về pháp luật chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.

Kiến thức chuyên môn: kiến thức, năng lực và khả năng đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Thời gian xét tuyển: Từ ngày 14-15/12/2021.

Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc, địa chỉ số 28, đường Nghĩa sĩ Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

VI. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP như sau:

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP như sau:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dự tuyển viên chức được biết./.

 Nguồn tin: syt.longan.gov.vn