Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

20/05/2020

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 19/06/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: ttythiephoa.vn