Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

11/03/2021

Căn cứ  Công văn số 2734/UBND – THKH ngày 05 tháng 3 năm 2021 của  Chủ tịch UBND  tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Định;

Trung tâm Y tế huyện Yên Định Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 người

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

+ Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): 01 người

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản

b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

Vị trí Dược sĩ hạng IV – Mã số (08.08.23): Đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của kỹ thuật Y quy định tại Thông tư 27/2015/TTLT – BYT – BNV. Trong đó yêu cầu Yêu cầu Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành dược trở lên. Viên chức đã được tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp dược (hạng IV) trước 01/01/2021 có trình độ trung cấp phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng chậm nhất trước ngày 01/01/2025;

c) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

c.1) Về trình độ ngoại ngữ:

– Đối với viên chức khối chuyên môn Y, dược:

+ Bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 hoặc tương đương trở lên đối với chức danh nghề nghiệp tương đương yêu cầu trình độ Cao đẳng

cấp.

c.2) Về trình độ tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

– Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Thời gian 30 ngày kể từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 08/4/2021(Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Vũ Minh Thắng, Phòng Tổ chức cán bộ – Trung tâm Y tế huyện Yên Định.

Địa chỉ: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

SĐT: 02378779537; Di động: 0978473000 hoặc 0388287228.

>>>> Xem thêm: Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: yteyendinh.ytethanhhoa.gov.vn