Trung tâm Y tế Q. Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023

15/11/2023

Trung tâm Y tế Q. Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 15/12/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế Q. Bình Tân, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: trungtamytebinhtan.medinet.gov.vn