Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức trạm y tế năm 2022

21/06/2022

Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức trạm y tế năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/06/2022 đến hết ngày 18/07/2022

– Địa điểm: Phòng Hành chính tổng hợp,Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ytethanhhoa.gov.vn