Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

05/05/2021

Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 16/05/2021

– Địa điểm:

+ Tại Hà Nội: Phòng Tổng hợp, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng, 90 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Phân viện Vũng Tàu, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng, 174 Hoàng Hoa, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ tại Nghệ An: Phân viện Nghệ An, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng, 210 đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò,TP. Vinh,  tỉnh Nghệ An.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn