Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp tuyển dụng viên chức năm 2023

26/05/2023

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/05/2023 đến hết ngày 21/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp; Xã Tam Hợp – huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: cam.edu.vn