Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022

15/12/2022

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 11/01/2023

– Địa điểm:Phòng Tổ chức Hành chính – Tài chính, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dcoht.edu.vn