Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng Giảng viên năm 2021

11/08/2021

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng Giảng viên năm 2021 như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên khoa Kỹ thuật Ô tô

2. Số lượng: 03 người

3. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Cơ khí động lực, Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Cơ khí Ô tô

***** Chi tiết cụ thể như sau:

CamScanner 08-09-2021 08.41

Nguồn tin: www.hueic.edu.vn