Trường Cao đẳng Công thương TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024

03/07/2024

Trường Cao đẳng Công thương TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

– Thời gian: đến hết ngày 31/07/2024

– Địa điểm: Trường Cao đẳng Công thương TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: hitu.edu.vn