Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

27/08/2021

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 10/09/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: cdytehatinh.edu.vn