Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2022

05/05/2022

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Quản trị hành chính – Quản lý sinh viên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.cdytld.edu.vn