Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2021

02/06/2021

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: cdytld.edu.vn