Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024

23/02/2024

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/02/2024 đến hết ngày 19/03/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

 

Nguồn tin: quantri.caodangytetg.edu.vn