Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

01/03/2020

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên khoa Xây dựng Đảng: 01 chỉ tiêu.

– Giảng viên khoa Nhà nước pháp luật: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26/03/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu – Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: truongchinhtribentre.edu.vn