Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

24/08/2020

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu bao gồm 24 Giảng viên và 02 Chuyên viên.

2. Hình thức tuyển dụng:

– Xét tuyển đối với Giảng viên

– Thi tuyển đối với chuyên viên

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/08/2020 đến hết ngày 24/09/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dut.udn.vn