Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nhân sự các khoa năm 2020

16/07/2020

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nhân sự làm việc tại Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Nông nghiệp năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/06/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ – Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nhân sự các khoa năm 2020 Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nhân sự các khoa năm 2020

Nguồn tin: ctu.edu.vn