Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

05/05/2020

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 91 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/06/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ, Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2 P. Xuân Khánh TP, Ninh Kiều, Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: ctu.edu.vn