Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

05/03/2020

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến ngày 31/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ, Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292. 3832664

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ctu.edu.vn