Trường Đại học Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022

22/11/2022

Trường Đại học Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày ra thông báo

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị, Trường Đại học Đồng Nai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:www.dnpu.edu.vn