Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển dụng viên chức năm 2022

11/05/2022

Căn cứ Công văn số 3850/BGDĐT-TCCB, ngày 7/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2021 cho Trường Đại học Giao thông vận tải;

Căn cứ Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2020-2023; Nghị quyết số 38/NQ-HĐT ngày 29/12/2021 của Hội đồng trường Trường ĐHGTVT về chủ trương tuyển dụng viên chức và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022;

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/04/2022 đến 17g00 ngày 24/05/2022

– Địa điểm:

+ Tại Hà Nội: Phòng Tổ chức cán bộ – Trường Đại học GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

+ Tại TP.HCM: Phòng Tổ chức hành chính (P2-D3) – phân hiệu Trường Đại học GTVT, 450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, TP.HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.utc.edu.vn