Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

09/09/2020

Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15/10/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng, Số 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Sơ yếu lý lịch

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: due.udn.vn