Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022

24/11/2022

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến trước ngày 23/12/2022

– Địa điểm:Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

Nguồn tin: www.hcmulaw.edu.vn