Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2021

10/09/2021

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/09/2021 đến hết ngày 25/09/2021

– Địa điểm: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: bafu.edu.vn