Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

21/05/2022

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 90 chỉ tiêu

+ Giảng viên: 52 chỉ tiêu

+ Giáo viên: 7 chỉ tiêu

+ Chuyên viên: 31 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/05/2022 đến hết ngày 20/06/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính A104, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hcmue.edu.vn