Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2022

28/04/2022

Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 26/05/2022

– Địa điểm: Phòng Quản trị Nhân sự – Trường Đại học Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.tvu.edu.vn