Trường Đại học Y- Dược – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

21/06/2021

Trường Đại học Y- Dược – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/06/2021 đến hết ngày 10/07/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Y- Dược – ĐH Thái Nguyên, số 284 Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tump.edu.vn