Trường MN Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022

13/12/2022

Trường Mầm non Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 27/12/2022

– Địa điểm: Trường Mầm non Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: xuanloc.dongnai.gov.vn